Her kan du se hvor mange der lige nu træner i fitnesscentret:

xxxxxxxxxxxxx

Som følge af de nye restriktioner er fitnesscentret og alle aktiviteter i Hørning Puls pt. lukket ned. 

All inclusive medlemmer vil blive sat i bero i perioden.

xxxxxxxxxxxxx

Nedenstående er først gældende fra den 1. marts 2021

Vær opmærksom på, at der er retningslinjer, der skal overholdes i den kommende tid.

Først og fremmest skal du være opmærksom på, at hvis du udviser de mindste sygdomssymptomer, så må du ikke træne. Du skal samtidig følge de normale corona-forholdsregler bla. med at vise hensyn og holde afstand, når du er på hold eller træner i fitnesscentret.

Derudover skal du være særligt opmærksom på følgende i forbindelse med din træning:

Generel information:

 • Fra 8. december til 1. marts lukker vi for tilgangen af nye medlemmer. Det gør vi for at passe på alle nuværende medlemmer.
 • Fra den 29. oktober til 28. februar skal du finde dit mundbind frem, hvis du vil ind at træne. Mundbindet skal på når du ankommer til et offentligt idrætsfaciliteter (bl.a skolerne og Hørning Idrætscenter).Mundbindet kan tages af, når du er trådt ind i lokalet hvor du skal træne og behøver ikke at være på mens du træner. Så snart du forlader træningslokalet, skal det på indtil du har forladt idrætsfaciliteten.
 • Hørning Puls fik ny app i starten af maj. Download den nye app ved at gå ind på App Store eller Google play. Søg på Sport Solution Booking. Download app’en og log ind med medlemsnummer og kode. Første gang der logges ind omdannes app’ens layout til Hørning Puls logo. Slet den gamle app, da den ikke længere opdateres.
 • Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til reception@hoerning-puls.dk Husk at Hørning Puls drives af frivillige og vi forsøger at besvare din henvendelse så hurtigt som overhovedet muligt.

 
Retningslinjer ved Fitnesscenter: 

 • For at overholde de nye retningslinjer samt passe bedst muligt på vores medlemmer og frivillige må der max være 45, der træner i fitnesscentret af gangen. 
 • Døren til fitnesscenteret er kodet til at der max må være 45 i lokalet af gangen. Vi beregner 1,5 time pr. træning. Du skal derfor udnytte de 1,5 time bedst mulig og forlade fitnesscentret, når de 1,5 time er gået. Husk også at du i de 1,5  time ikke bør gå ind og ud af fitnesscenteret. På hjemmesiden kan du finde en tæller, som viser dig, hvor mange ledige pladser der er i fitnesscentret – den kan hjælpe dig med at sikre, at du ikke går forgæves så hold øje med den inden du tager til træning 🙂 Du finder den her:

https://www.hoerning-puls.dk/corona-traening/

 • For at kunne overholde afstandskravet på 2 meter er flere af maskinerne lukket ned og markeret med rødt/hvid bånd. Disse maskiner må ikke benyttes.
 • Medlemskabet er personligt og du må ikke lukke andre ind sammen med dig. 
 • Ankom omklædt, så du kun skal skifte til indendørs træningssko ved ankomst.
 • Du skal scanne dit nøglekort ved indgangen som sædvanlig.
 • Vi henstiller til at minimere brugen af omklædnings- og badefaciliteter.
 • Sprit dine hænder af, når du går ind og ud af lokalet. Der er håndsprit ved indgangen.
 •  Rengør maskiner efter brug med ekstra fokus på de områder, der har været i berøring med bar hud og sved. Spray desinfektionsmidlet på papiret – og ikke direkte på maskinerne – før du tørrer af. På den måde undgår vi spredning af desinfektionsmidlet ud i lokalet.
 • Vi opfordrer til, at du medbringer et håndklæde til at sidde/ligge på. 
 • Træner du med handsker, skal du stadig rengøre maskiner efter brug.
 • Der skal være min. 2. meter mellem hver fitnessudøver.
 • Vis hensyn og hold afstand, når du bevæger dig fra en træningsstation til en anden. 
 • Der må ikke flyttes rundt på bænke og træningsstationer, den placering de har nu, overholder de krav til afstand som der er påkrævet.

 

Retningslinjer ved holdtræning:

 • Pr. 26. oktober må der være 10 personer inkl. instruktør til holdtræning for voksne.
 • Deltagelse på hold bookes som sædvanlig via holdplan på hjemmesiden eller via Hørning Puls App’en. Husk at melde fra allersenest 2 timer før, hvis du ikke kommer alligevel. Vær obs på at Hørning Puls fik ny App primo maj. Se mere under generel information.
 • Du skal scanne dit nøglekort ved indgangen som sædvanlig.
 • Ankom omklædt, så du kun skal skifte til indendørs træningssko ved ankomst.
 • Vi henstiller til at minimere brugen af omklædnings- og badefaciliteter.
 • Sprit dine hænder af, når du går ind og ud af lokalet. Der er håndsprit ved indgangen.
 •  Medbring egen træningsmåtte. 
 • Udstyr rengøres før og efter brug og deles ikke med andre holddeltagere i løbet af træningen.
 • Hold til enhver tid 2 meters afstand til andre deltagere og undgå fysisk kontakt med andre deltagere og deres udstyr, drikkedunk, taske m.v.

Retningslinjer ved Indoor cykling:

 • Pr. 26. oktober må der være 10 personer inkl. instruktør til holdtræning for voksne.
 • Deltagelse på indoor cycling bookes som sædvanlig via holdplan på hjemmesiden eller via Hørning Puls App’en. Husk at melde fra allersenest 2 timer før, hvis du ikke kommer alligevel. Vær obs på at Hørning Puls fik ny App primo maj. Se mere under generel information.
 • Du skal scanne dit nøglekort ved indgangen som sædvanlig.
 •  Ankom omklædt, så du kun skal skifte til indendørs træningssko ved ankomst.
 • Vi henstiller til at minimere brugen af omklædnings- og badefaciliteter.
 •  Sprit dine hænder af, når du går ind og ud af lokalet. Der er håndsprit ved indgangen.
 • Cyklen rengøres ekstra grundigt før og efter timen.
 • Hold til enhver tid 2 meters afstand til andre fitness udøvere undgå fysisk kontakt med andre deltagere og deres udstyr, drikkedunk, taske m.v.

Retningslinjer for genåbning 

Hørning Puls har iværksat en række tiltag for at overholde retningslinjerne for genåbning af fitnesscenter og holdtræning.

 • Antallet af aktive i fitnesscenteret er begrænset til 45 personer
 • Antallet af aktive i spinninglokalet er 17 personer (pr. 26/10 og frem dog max. 10 personer)
 • Antallet af aktive i holdsalen er 20 personer (pr. 26/10 og frem dog max. 10 personer)
 • Der er sat corona skiltning op som appellerer til at tage hensyn, hold afstand samt husk at spritte af. Disse hænger synligt i både holdsale samt fitnesscenter
 • Centeret og holdsale er mærket med afstandsmarkering på hensigtsmæssige steder 
 • Borde og stole er flyttet ud foran fitnesscenteret
 • Der er sat berøringsfrie hånddispensere på med hånddesinfektions-gel 
 • Svedabsorberende udstyr må ikke bruges og er markeret med afspærringsbånd, eller helt fjernet.
 • For at overholde afstandskravet er der flere træningsmaskiner som ikke benyttes Disse er markeret med afstandsbånd
 • Alle maskiner og udstyr rengøres dagligt i både fitnesscenter samt holdsal.
 • Gulvet i fitnesscenteret støvsuges/vaskes 3 gange om ugen.
 • Alle spinningcykler rengøres dagligt.
 • Gulvet i spinninglokalet vaskes dagligt.
 • Der er afsat tid mellem hver holdtræning til brug for udluftning.
 • Hallen står for rengøring af trapezen hvor noget af vores holdtræning foregår
 • Berøringsflader såsom dørhåndtag aftørres 3-4 gange om dagen.
 • Rengøring af toiletter samt omklædningsrum står Hallen for. 

God træning og pas godt på hinanden.

Styregruppen, Hørning Puls