Handelsbetingelser og Vedtægter

Vedtægter

Hørning Puls er en del af Hørning Idrætsforening, og vedtægterne kan læses her

Handelsbetingelser

§1 Køb af medlemskab i Hørning Puls

Der findes to forskellige medlemskaber i Hørning Puls. Ved PBS /DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4 dog minimum 3 måneder.
Ved et kontantmedlemskab betales hele prisen på en gang. Et kontantmedlemsskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

1.1. Løbende medlemskaber:
a) DIBS medlemskab:
Når du køber et løbende medlemskab online, køber du et medlemskab med DIBS betalinger, dvs. at det løbende medlemskab bliver trukket på det kreditkort du tilmelder, ved indmeldelsen. Se §1.2 hvilke betalingskort der kan anvendes i Hørning Puls.
Ved køb af et DIBS medlemskab betaler du for resten af indeværende måned. Fremtidige betalinger bliver automatisk trukket på dit kreditkort.
Hvis du opretter medlemskab ved henvendelse i receptionen og ikke tilknytter betalingskort med det samme, vil du få tilsendt et link til tilknytning af betalingskort. Ved næstkommende 1. vil resten af foregående måned, kommende måned samt depositum for nøglekort blive trukket. 

Kriterier for abonnementstræk:
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med PBS’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

Opdatering af kortdata: 
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”. Ved kontakt til Hørning PULS kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Hørning PULS uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

b) Køb af NETS medlemskab:
Hvis du ønsker at købe et medlemskab med automatisk PBS betalinger, skal du henvende dig i receptionen i fitness centeret. Åbningstiderne kan ses af hjemmesiden.
Når du køber et sådant medlemskab, betaler du for resten af indeværende måned og hele næste måned. Derefter modtager du en faktura fra NETS som betales og tilmeldes til NETS.
Bemærk: du skal selv tilmelde betalingen til NETS.
c) Rykkere/ Rykkergebyr
Betales der ikke til tiden, vil der blive udsendt en rykker og betalingen vil blive pålagt et rykkergebyr på 50 kr.
Derudover vil du ikke være i stand til at bruge dit abonnement før den manglende betaling er modtaget.

1.2. Anvendelse af betalingskort i Hørning Puls:

I Hørning Puls modtages Dankort, eDankort, Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China Union Pay og American Express.
a) Særlige kriterier for betalingskort:
Maestro:
Det er IKKE muligt at tilbyde abonnementsbetaling på Maestro kort.
Visa Electron:
Kortet kan som udgangspunkt kun bruges i den fysiske handel, men enkelte udstedere tillader e-commerce transaktioner. Selvom kortet kan benyttes til e-commerce transaktioner, er det IKKE sikkert at udsteder (banken) tillader abonnementsbetaling (tilbagevendende betalinger) med kortet. Det kan give en situation, hvor den første transaktion går godt, men den/de efterfølgende bliver afvist. Vi har desværre ikke mulighed for at oplyse, hvilke Visa Elektron kort, som har mulighed for abonnementsbetaling og henviser til kortudsteder (banken).

1.3. Kvittering:
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§2 Medlemskab

Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan Hørning PULS forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto kan ske ved at logge ind via hjemmesiden eller app’en hvor oplysningerne kan ændres. Alternativt kan du sende en mail til Hørning PULS.

Nøglekort:
Sammen med dit køb af All Inclucive samt klippekort skal du købe et nøglekort. Gyldigt nøglekort skal altid medbringes til træning.
Prisen for nøglekortet er et depositum som returneres, hvis du returnere nøglekortet og ikke i øvrigt er i restance med betaling. Mister du dit nøglekort skal du købe et nyt. Du køber et nyt nøglekort på hjemmesiden og afhenter det derefter i receptionen i Fitness centeret. Du finder åbningstiderne på www.hoerning-puls.dk. Nøglekort udleveres kun til medlemmet.

§3 Medlemsbetingelser

Hørning PULS kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. Sådanne vil blive varslet via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse).

§4 Opsigelse/Pause

4.1. Opsigelse:
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfrist for løbende medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til Hørning PULS. Opsigelse kan tidligst ske efter 3 måneders medlemskab.
4.2. Pause:
Har du brug for en pause kan du sætte dit abonnement i bero. Dette gøres på mail til reception@hoerning-puls.dk. Du kan sætte dit abonnement i bero i minimum 3 uger og maksimum 12 måneder.
4.3. Sygdom:
I tilfælde af sygdom er det muligt at sætte et medlemskab i bero – se punkt 4.2
4.4.Fortrydelsesret:
I henhold til forbrugeraftaleloven er der 14 dages fortrydelsesret på varer og ydelser købt via internettet se §13.
På sæsonhold er der 1 gratis prøvetime, hvorefter kontingentet kan refunderes ved skriftlig henvendelse til Hørning Puls
Hvis du fortryder dit køb af All Inclusive-abonnement vil der i tilbagebetalingen blive fratrukket kontingent for deltagelse i eventuelle hold (bortset fra 1 gratis prøvetime).
Ved tilmelding til arrangementer kan der fortrydes indtil 3 dage før arrangementets start, herefter er tilmeldingen bindende.

§5 Prisændringer

Hørning PULS forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet via e-mail senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 Ansvar

Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af Hørning PULS er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Hørning PULS tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§7 Regler ved brug af Fitness Center

7.1. Behandling af udstyr:
Det er påkrævet, at man sætter vægte og andet udstyr på plads efter brug, og at man udviser personlig ansvarlighed, når man færdes i centeret.
7.2. Hygiejne:
Hold hygiejnen i top. Brug håndklæde og sprit maskiner/bænke af.
7.3. Beklædning:
Du skal være iført passende træningstøj og indendørssko. Træning i udendørssko eller bare tæer er IKKE tilladt.
7.4. Medlemskort:
Dit Hørning Puls medlemskab er personligt og kan ikke overdrages til andre. Man skal til enhver tid kunne fremvise et gyldigt medlemskort.
Mister man sit nøglekort, kan et nyt erhverves mod betaling af 100 kr.
7.5. Familie, venner og børn:
Det er IKKE tilladt at opholde sig i centeret uden, at være aktivt medlem. Familie, venner og børn er velkommen til at vente i foyeren uden for centerets døre. Børn under 15 år må KUN opholde sig i centeret i forbindelse med holdtræning med en instruktør fra Hørning Puls.
Overtrædelse vil medføre bortvisning og udelukkelse fra Hørning Puls.
7.6. Gæstetræning:
Gæstebillet til personer over 15 år kan købes via hjemmesiden.
7.7. Musik / Mobil:
Mobilsamtaler skal foretages uden for centeret. Det er ikke tilladt at tage eget musikanlæg med.
Det er ikke tilladt at tage billeder eller filme andre medlemmer i centret uden deres samtykke.
7.8. Doping:
Hørning Puls har en nul tolerance mht. doping og centeret kan til enhver tid kræve et medlem testet
Såfremt du bliver testet positiv, vil du blive bortvist fra Hørning Puls. Hørning Puls samarbejder med Antidoping Danmark.
7.9. Åbningstider:
Vores åbningstider SKAL overholdes. Det betyder, at alle skal være ude af centret inden lukketid.
Ved aktivering af alarm vil regning fra vagtselskabet blive pålagt det medlem, som har aktiveret alarmen.
7.10. Videoovervågning:
Vi gør opmærksom på at fitnesscenteret er videoovervåget. Skilte med oplysning herom er placeret flere steder.
Videoovervågningen følger databeskyttelseforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven og slettes efter 30 dage.

§8 Regler ved deltagelse på hold i lokaler på skolerne, holdsale og indoor cycling rum

8.1. Beklædning:
Benyt altid passende påklædning. Træn ikke i bar overkrop.
Hørning Puls forventer at du benytter rene sko til indendørs træning – har du gået ude i dine sko, egner de sig ikke til træning indendørs.
8.2. Ledige pladser:
Hørning Puls kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle ”-princippet.
8.3. Afbud/udeblivelse:
a) Afbud:
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking på hjemmesiden, senest to timer før holdets start.
På visse hold kan fristen være længere. Dette vil fremgå af holdbeskrivelsen.
b) Udeblivelse fra tilmeldt holdtræning uden afbud:
All inclusive medlemskaber:
Ved manglende eller for sent afbud til holdtræning, opkræver Hørning PULS et gebyr på 50 kr. pr. gang. Beløbet opkræves sammen med kommende måneds abonnementsbetaling.
Klippekort:
Ved manglende eller for sent afbud til holdtræning, trækkes både det klip som vedr. tilmeldingen til holdet + et ekstra klip.
8.4. Hold udbud
Hørning Puls forbeholder sig ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Aflysninger af et hold kan forekomme på grund af aflysning af lokale, instruktør, sygdom, hvis deltagerantallet på holdet skønnes for lavt e.l.

§9 Værdigenstande

Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet Hørning Puls ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.
I fitness Centeret er der opsat små lås bare bokse hvor mindre værdigenstande kan opbevares aflåst.

§10 billeder

Hørning PULS vil igennem året tage hold- og stemningsbilleder, som vil blive anvendt på hjemmeside, facebook, trykt materiale, flyers mv.

§11 Misligeholdelse

Misligholdelse af disse betingelser kan medføre bortvisning uden yderligere varsel og uden tilbagebetaling af evt. forudbetalt medlemskab.