Træning, etik og love – cycling

Lovgivningsmæssigt er der følgende emner som vi har fundet interessante at belyse.

  1. Når man løber og cykler i skoven – hvad må man så?
  2. Når man cykler på veje og cykelstier hvad må man så?

Når vi færdes i skovene – på fødder eller cykel, er vi underlagt reglerne sat af naturstyrelsen.

Offentlige skove:

  • Færdsel på fod overalt
  • Færdsel på cykel på stier og veje
  • Færdsel tilladt døgnet rundt

Private skove over 5 hektar:

  • Færdsel på fod på stier og veje
  • Færdsel på cykel på stier og veje
  • Færdsel tilladt fra 06:00 til solnedgang


Private skove under 5 hektar:

  • Som ovenfor
  • Dog med den undtagelse, at private skove under 5 hektar kan lukkes af for offentlig færdsel

Vær opmærksom på, at alle skove kan lukkes ved jagt: Miljøstyrelsen om færdsel i skovene 

Når vi færdes på veje fortove og cykelstier – på fødder eller cykel er vi underlagt reglerne i færdselsloven.

For cykling på veje og cykelstier er vi dækket af færdselslovgivningens paragraf 49 – se link til cyklistforbundets beskrivelse heraf.

Man må gerne køre to ved siden af hinanden, når der er plads til det:

Cyklist forbundet om paragraf 49